e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [8, 11] U+60DA
Show stroke order hốt
 hū,  bū
♦(Phó) § Xem hoảng hốt .


1. [恍惚] hoảng hốt