e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [8, 12] U+60D1
24785.gif
Show stroke order hoặc
 huò
♦(Động) Ngờ, hoài nghi. ◇Luận Ngữ : Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh , , (Vi chánh ) (Ta) ba mươi tuổi biết tự lập, bốn mươi tuổi chẳng nghi hoặc, năm mươi tuổi biết mệnh trời.
♦(Động) Mê loạn, làm cho say mê, dối gạt. ◎Như: cổ hoặc lấy lời nói hay sự gì làm mê loạn lòng người. ◇Liêu trai chí dị : Hội hữu Kim Lăng xướng kiều ngụ quận trung, sinh duyệt nhi hoặc chi , (Phiên Phiên ) Vừa gặp một ả ở Kim Lăng đến ở trọ trong quận, chàng trông thấy say mê.
♦(Động) Mê lầm. § Nhà Phật cho chúng sinh đối với hết thảy mọi pháp, không hiểu rõ rằng tự tình nguyên là không , mới sinh ra chấp chước sằng, mê mất đạo chính mà bị luân hồi mãi. Có hai sự mê hoặc lớn: (1) Kiến hoặc nghĩa là kiến thức mê lầm. Như đời là vô thường lại nhận là có thường, thế là kiến hoặc. (2) Tư hoặc như mắt thấy sắc nghĩ mê say đắm sắc, tai nghe tiếng nghĩ say mê tiếng, không biết sắc với tiếng đều là vọng cả, thế là tư hoặc.


1. [不惑] bất hoặc 2. [誑惑] cuống hoặc 3. [惑眾] hoặc chúng