e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [7, 11] U+60A4
Show stroke order thông
 cōng
♦(Phó) Thông thông vội vàng, hấp tấp.