e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [6, 9] U+604D
24653.gif
Show stroke order hoảng
 huǎng
♦(Phó) Bỗng, hốt nhiên. ◎Như: hoảng nhiên đại ngộ hốt nhiên đại ngộ, chợt hiểu thấu.
♦(Hình) Phảng phất, mơ hồ, hình như. ◎Như: hoảng hốt mờ mịt, mơ hồ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô tiền nhật bệnh trung, tâm thần hoảng hốt, ngộ ngôn thương nhữ, nhữ vật kí tâm , , , (Đệ bát hồi) Hôm qua ta trong cơn bệnh, tâm thần mờ mịt, lỡ nói lời tổn thương nhà ngươi, nhà ngươi đừng để bụng.


1. [恍惚] hoảng hốt