e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [5, 8] U+6033
Show stroke order hoảng
 huǎng
♦(Phó) Hoảng nhiên thất ý.
♦§ Thông hoảng .