e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [5, 8] U+6021
24609.gif
Show stroke order di
 yí
♦(Hình) Vui vẻ, hòa thuận. ◇Đào Uyên Minh : Miện đình kha dĩ di nhan (Quy khứ lai từ ) Ngó cành lá trước sân mà nét mặt vui lên.
♦(Danh) Họ Di.