e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [5, 8] U+6016
24598.gif
Show stroke order phố, bố
 bù
♦(Động) Sợ hãi, khiếp. ◎Như: khủng phố sợ hãi. ◇Vạn Hạnh : Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô. Nhậm vận thịnh suy vô phố úy, Thịnh suy như lộ thảo đầu phô , , , Thân như bóng chớp có rồi không, Cây cỏ xuân tươi, thu lại khô héo, Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, Thịnh suy như sương đọng trên ngọn cỏ.
♦(Động) Dọa nạt. ◇Pháp Hoa Kinh : Dĩ cước gia cảnh, phố cẩu tự lạc , (Thí dụ phẩm đệ tam ) Lấy chân chặn cổ, dọa nạt chó mà chơi.
♦§ Ta quen đọc là bố.


1. [恐怖] khủng bố 2. [恐怖戰爭] khủng bố chiến tranh