e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 59 彡 sam [4, 7] U+5F64
24420.gif
Show stroke order đồng
 tóng
♦(Hình) Đỏ, sơn đỏ. ◎Như: đồng cung cung đỏ, đồng quản quản bút đỏ. § Ghi chú: Quản bút dùng chép sử các đàn bà giỏi, dùng quản đỏ để tỏ cái tấm lòng son, vì thế cho nên mới dùng đồng quản làm lời khen các đàn bà giỏi. ◇Thủy hử truyện : Chánh thị nghiêm đông thiên khí, đồng vân mật bố, sóc phong tiệm khởi , , (Đệ thập hồi) Lúc đó chính là khí đông rét buốt, ráng mây hồng bủa đầy trời, gió bấc từ từ nổi lên.


1. [彤廷] đồng đình