e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 48 工 công [4, 7] U+5DEB
24043.gif
Show stroke order vu
 wū,  wú
♦(Danh) Đồng cốt, kẻ cúng quỷ thần cầu phúc, giải nạn cho người. ◎Như: nữ vu bà đồng cốt. ◇Nhạc Lôi Phát : Dã vu thụ thạch vi thần tượng, Trĩ tử tha nê tác dược hoàn , (Thường Ninh đạo trung hoài Hứa Giới Chi ).
♦(Danh) Họ Vu.