e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [14, 17] U+5DBC
Show stroke order tự, dữ, dư
屿  yǔ,  xù
♦(Danh) Đảo nhỏ, bãi bể nhỏ. ◇Vương Bột : Hạc đinh phù chử, cùng đảo tự chi oanh hồi , (Đằng Vương Các tự ) Bến hạc bãi le, quanh co đến tận đảo cồn.
♦§ Còn có thuyết đọc âm dữ hay .