e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [8, 11] U+5D27
Show stroke order tung
 sōng
♦§ Cũng như tung .