e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [7, 10] U+5CFD
Show stroke order hạp, hiệp, giáp
 xiá
♦(Danh) Dòng nước hẹp và dài ở giữa hai núi. § Thường dùng để đặt tên đất. ◎Như: Vu Hạp kẽm Vu.
♦(Danh) Vùng đất giữa hai núi. ◎Như: Ba-nã-mã địa hạp Panama.
♦(Danh) Eo biển. ◎Như: Đài Loan hải hạp eo biển Đài Loan.
♦§ Cũng đọc là hiệp, giáp.


1. [英吉利海峽] anh cát lợi hải hạp 2. [大峽谷] đại hạp cốc