e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 45 屮 triệt [1, 4] U+5C6F
23663.gif
Show stroke order truân, đồn
 tún,  zhūn
♦(Hình) Khó khăn. ◎Như: truân triên khó khăn, vất vả. § Còn viết là . ◇Nguyễn Trãi : Bán sinh thế lộ thán truân triên (Kí hữu ) Nửa đời người, than cho đường đời gian nan vất vả.
♦(Danh) Tên huyện, tức là huyện Truân Lưu , thuộc tỉnh Sơn Tây 西, Trung Quốc.
♦(Danh) Họ Truân.
♦Một âm là đồn. (Động) Họp, tụ tập, tích trữ. ◎Như: đồn tập tụ tập, đồn lương tích trữ lương thực.
♦(Động) Đóng quân phòng thủ. ◇Lí Thương Ẩn : Đãn văn lỗ kị nhập, Bất kiến Hán binh đồn , (Hành thứ tây giao tác 西) Chỉ nghe quân giặc cưỡi ngựa vào, Không thấy quân Hán đóng trại phòng thủ.
♦(Động) Đóng quân khẩn hoang, trồng trọt. ◎Như: đồn điền . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô dục đồn binh Bộc Dương, dĩ thành đỉnh túc chi thế , (Đệ thập nhất hồi) Ta muốn đóng đồn ở Bộc Dương, để thành thế chân vạc. § Ghi chú: Bây giờ họp người khai khẩn ruộng nương cũng gọi là đồn điền .
♦(Động) Chất đống, làm trở ngại. ◎Như: đại tuyết đồn môn tuyết lớn lấp nghẽn cửa. ◇Thủy hử truyện : Đồn nhai tắc hạng, đô lai khán nghênh đại trùng , (Đệ nhị thập tam hồi) (Người đông) nghẽn đường chật ngõ, đều lại xem cọp.
♦(Danh) Thôn trang, làng quê. ◇Hồng Lâu Mộng : Tha thị hương đồn lí đích nhân, lão thật , (Đệ tam thập cửu hồi) Bà ấy là người nhà quê, thật thà.
♦(Danh) Trại binh, quân doanh. ◇Trương Hành : Vệ úy nhập đồn, cảnh dạ tuần trú , (Tây kinh phú 西) Vệ úy vào doanh trại, ngày đêm canh phòng tuần xét.
♦(Danh) Họ Đồn.


1. [艱屯] gian truân