e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 40 宀 miên [12, 15] U+5BEC
23532.gif
Show stroke order khoan
 kuān
♦(Hình) Rộng, lớn. ◎Như: khoan kiên bàng bả vai rộng, khoan bào đại tụ áo bào rộng tay áo to. ◇Mạnh Giao : Xuất môn tức hữu ngại, Thùy vị thiên địa khoan! , (Tặng biệt Thôi Thuần Lượng ) Ra cửa liền gặp trở ngại, Ai bảo trời đất lớn!
♦(Hình) Độ lượng, không nghiêm khắc. ◎Như: khoan hậu rộng lượng. ◇Luận Ngữ : Khoan tắc đắc chúng, tín tắc nhân nhậm yên , (Dương Hóa ) Độ lượng thì được lòng mọi người, thành tín thì được người ta tín nhiệm.
♦(Hình) Ung dung, thư thái. ◇Nguyễn Trãi : Càn khôn đáo xứ giác tâm khoan (Hải khẩu dạ bạc hữu cảm ) Trong trời đất, đến đâu cũng ung dung thư thái.
♦(Hình) Thừa thãi, dư dả, sung túc. ◎Như: tha tối cận thủ đầu giác khoan gần đây anh ta ăn xài dư dả.
♦(Danh) Bề rộng, chiều rộng. ◎Như: khoan tứ xích lục thốn bề ngang bốn thước sáu tấc.
♦(Danh) Họ Khoan.
♦(Động) Cởi, nới. ◎Như: khoan y giải đái cởi áo nới dây lưng.
♦(Động) Kéo dài, nới rộng, thả lỏng. ◎Như: khoan hạn gia hạn.
♦(Động) Khoan dung, tha thứ. ◎Như: khoan kì kí vãng tha cho điều lỗi đã làm rồi. ◇Sử Kí : Bỉ tiện chi nhân, bất tri tướng quân khoan chi chí thử dã , (Liêm Pha Lạn Tương Như truyện ) Kẻ hèn mọn này không biết tướng quân khoan dung đến thế.