e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [12, 15] U+5B03
Show stroke order tu
 xū
♦(Danh) Người nước Sở gọi chị là tu . ◇Khuất Nguyên : Nữ tu chi thiền viên hề, Thân thân kì lị dư , (Li tao ) Người chị khả ái của ta hề, Cứ mắng nhiếc ta mãi.