e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [11, 14] U+5AE6
Show stroke order thường
 cháng
♦(Danh) Thường Nga : xem Hằng Nga .