e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [11, 14] U+5AE0
Show stroke order li
 lí
♦(Danh) Đàn bà góa, quả phụ. ◇Tô Thức : Khấp cô chu chi li phụ (Tiền Xích Bích phú ) Làm cho người đàn bà góa trong chiếc thuyền cô quạnh cũng phải sụt sùi.