e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [10, 13] U+5ABC
Show stroke order ảo
 ǎo
♦(Danh) Bà già. ◎Như: phụ lão cập ảo ẩu các ông già bà lão.
♦(Danh) Tiếng xưng hô chỉ mẹ. ◇Hàn Phi Tử : Ảo viết: Bất như ngô ái tử dã : (Ngoại trữ thuyết tả thượng ) Mẹ nói: Không bằng ta thương yêu con đâu.
♦(Danh) Đàn bà, phụ nhân. ◇Tô Mạn Thù : Dư tự cưỡng bảo, độc ảo nhất nhân liên nhi phủ ngã , (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Từ ngày anh còn bé bỏng (nằm trong cái địu), chỉ một mình bà là người thương yêu vỗ về.
♦(Danh) Thần đất.