e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [6, 9] U+59DA
23002.gif
Show stroke order diêu
 yáo
♦(Danh) Họ Diêu.
♦(Hình) Tốt đẹp, xinh tươi. § Thông điệu .
♦(Hình) Xa. § Thông diêu .