e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 37 大 đại [7, 10] U+5958
Show stroke order trang
 zàng,  zhuǎng
♦(Hình) To lớn. ◇Tây du kí 西: Kiến na đoản côn nhi nhất đầu trang, nhất đầu tế , (Đệ cửu thập ngũ hồi) Trông thấy cây gậy ngắn đó, một đầu to một đầu nhỏ.