e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 35 夊 tuy [7, 10] U+590F
22799.gif
Show stroke order hạ, giá
 xià,  jiǎ
♦(Danh) Mùa hè. § Dương lịch định từ tháng sáu đến tháng tám là mùa hè, âm lịch định từ tháng tư đến tháng sáu là mùa hè.
♦(Danh) Phiếm chỉ Trung Quốc (tên cũ). ◎Như: Hoa Hạ . ◇Thư Kinh : Man Di hoạt Hạ (Thuấn điển ) Man Di quấy rối nước Hạ.
♦(Danh) Năm màu. ◎Như: nhiễm hạ nhuộm năm màu.
♦(Danh) Nhà cao lớn. § Thông hạ .
♦(Danh) Nhà Hạ, vua Võ chịu ngôi vua của vua Thuấn truyền cho gọi là nhà Hạ (2205-1766 trước C.N.).
♦(Danh) Nước Hạ , vua Thuấn phong vua ra nước Hạ, nay thuộc tỉnh Hà Nam . Đầu hồi nhà Tống, Triệu Nguyên Hạo tự lập làm vua gọi là nhà Tây Hạ 西.
♦(Danh) Họ Hạ.
♦(Hình) To lớn. ◎Như: hạ ốc nhà to. ◇Thi Kinh : Ư ngã hồ, Hạ ốc cừ cừ, Kim dã mỗi thực vô dư , , (Tần phong , Quyền dư 輿) Đối với chúng ta, (Vua cho ở) nhà cao lớn rộng rãi, (Nhưng) bây giờ mỗi bữa ăn không còn gì dư.
♦Một âm là giá. § Xem giá sở .
♦§ Ta quen đọc là hạ cả.


1. [半夏] bán hạ 2. [夏楚] giá sở 3. [夏至] hạ chí 4. [夏日] hạ nhật 5. [夏天] hạ thiên 6. [夏雨雨人] hạ vũ vú nhân 7. [孟夏] mạnh hạ 8. [初夏] sơ hạ