e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 31 囗 vi [7, 10] U+5703
Show stroke order phố
 pǔ
♦(Danh) Vườn trồng rau. ◇Mạnh Hạo Nhiên : Khai hiên diện trường phố, Bả tửu thoại tang ma , (Quá cố nhân trang ) Mở cửa sổ đối mặt với vườn rau, Nâng chén rượu nói chuyện trồng dâu trồng gai.