e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [6, 9] U+54BD
21693.gif
Show stroke order yết, yến, ế
 yān,  yàn,  yè
♦(Danh) Cổ họng. ◎Như: yết hầu cổ họng, cũng chỉ nơi hình thế hiểm yếu. § Xem từ này.
♦Một âm là yến. (Động) Nuốt xuống. ◇Cao Bá Quát : Mạn dã mạc sậu yến Đạo phùng ngạ phu ) Thong thả đừng vội nuốt.
♦Lại một âm là ế. (Động) Nghẹn ngào. ◎Như: ngạnh ế nghẹn cổ không nói ra được. ◇Liêu trai chí dị : Cật chi, bất ngôn, đãn hữu ô ế , , (Hương Ngọc ) Gạn hỏi nàng, không nói, chỉ nghẹn ngào.
♦(Động) Nghẽn, tắc. ◇Lí Đoan : Sàn viên ế hựu thông (Túc thâm thượng nhân viện thính viễn tuyền 宿) Nước chảy rì rào, nghẽn rồi lại thông.


1. [咽喉] yết hầu 2. [咽塞] yết tắc