e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [6, 9] U+54B1
21681.gif
Show stroke order cha, gia
 zán,  zá
♦(Đại) Tục tự xưng mình (ngã ta, tôi, ngã môn chúng ta, chúng tôi) là cha . ◇Hồng Lâu Mộng : Cha môn cân liễu khứ, khán tha hữu ta ý tứ một hữu? , (Đệ tứ thập bát hồi) Chúng ta đi theo sang đó, xem (thơ của) chị ta có gì hay không?
♦(Danh) Hợp âm của tảo vãn . Chỉ thời gian. ◇Kim Bình Mai : Bất tri đa cha lai, chỉ phạ đẳng bất đắc tha , (Đệ tam thập ngũ hồi) Không biết bao lâu anh ấy sẽ đến, chỉ sợ không đợi được.
♦Một âm là gia. (Ngữ khí từ) Biểu thị trần thuật: nào, nha, nhé... ◇Mã Trí Viễn : Trương nhị ca, tàm tiến khứ gia , (Thanh sam lệ ) Trương nhị ca, chúng ta vào nhé.
♦(Trợ) Làm sao, gì vậy.


1. [咱家] cha gia