e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [5, 8] U+5496
21654.gif
Show stroke order già
 kā,  gā
♦(Danh) § Xem ca phê .


1. [咖啡] ca phê