e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [4, 7] U+542B
21547.gif
Show stroke order hàm
 hán
♦(Động) Ngậm, giữ ở trong mồm không nhả ra, không nuốt vào. ◎Như: hàm trước dược phiến ngậm thuốc.
♦(Động) Chứa, bao gồm. ◎Như: hàm thủy phần chứa nước, hàm dưỡng phần có chất dinh dưỡng.
♦(Động) Dung nạp, bao dong. ◇Đỗ Phủ : Song hàm tây lĩnh thiên thu tuyết, Môn bạc Đông Ngô vạn lí thuyền 西, (Tuyệt cú ) Cửa sổ ngậm tuyết nghìn thu núi phía tây, Ngoài cổng đậu những chiếc thuyền Đông Ngô vạn dặm.
♦(Động) Ôm giữ, nhẫn chịu, chịu đựng. ◎Như: hàm hận ôm hận, cô khổ hàm tân chịu đắng nuốt cay.
♦(Động) Giữ kín bên trong, ẩn tàng. ◇Hàn Dũ : Lăng thần tính tác tân trang diện, Đối khách thiên hàm bất ngữ tình , (Hí đề mẫu đan ) Sớm mai đều trang điểm mặt mới, Trước khách vẫn cứ giữ kín trong lòng không nói ý tình.
♦(Động) Hiển hiện, bày ra. ◇Tuấn Thanh : Kính tử lí xuất hiện đích thị nhất phó niên thanh đích hàm trứ hạnh phúc đích vi tiếu đích kiểm (Lê minh đích hà biên , Đông khứ liệt xa ) Trong gương hiện ra một khuôn mặt trẻ tuổi tươi cười tràn trề hạnh phúc.
♦(Danh) Tục lệ ngày xưa, lấy ngọc (hoặc hạt trai, gạo...) bỏ vào mồm người chết, gọi là hàm . § Thông hàm , hàm .
♦(Danh) Ngọc (hoặc hạt trai, gạo...) để trong mồm người chết (ngày xưa). § Thông hàm , hàm .


1. [包含] bao hàm 2. [含恨] hàm hận 3. [含胡] hàm hồ 4. [含糊] hàm hồ 5. [含血噴人] hàm huyết phún nhân 6. [含冤] hàm oan 7. [含藏] hàm tàng 8. [含笑] hàm tiếu