e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 25 卜 bốc [6, 8] U+5366
21350.gif
Show stroke order quái
 guà
♦(Danh) Quẻ trong kinh Dịch . § Họ Phục Hi chế ba hào (vạch) là một quái (quẻ). Hào lại chia ra hào âm hào dương, cùng phối hợp nhau thành tám quẻ, tính gấp lên thành 64 quẻ. Người xưa xem quẻ để đoán cát hung lành hay dữ.


1. [八卦] bát quái 2. [八卦拳] bát quái quyền 3. [占卦] chiêm quái 4. [卦筮] quái phệ