e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 20 勹 bao [2, 4] U+52FF
21247.gif
Show stroke order vật
 wù
♦(Phó) Chớ, đừng (lời cấm chỉ). ◇Sử Kí : Quả nhân phi thử nhị cơ, thực bất cam vị , nguyện vật trảm dã , , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Quả nhân (mà) không có hai người cung nữ ấy (thì) ăn không ngon, xin đừng chém.


1. [勿藥] vật dược 2. [勿藥有喜] vật dược hữu hỉ