e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 20 勹 bao [2, 4] U+52FB
21243.gif
Show stroke order quân
 yún
♦(Hình) Đều. ◎Như: quân quân đồng đều, quân xứng đều đặn.
♦(Động) San sẻ, chia sẻ.