e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 19 力 lực [13, 15] U+52F0
Show stroke order hiệp
 xié
♦(Hình) Hòa hợp.