e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 10 儿 nhân [7, 9] U+5157
Show stroke order duyện
 yǎn
♦(Danh) Châu Duyện , thuộc tỉnh Sơn Đông và Trực Lệ (Trung Quốc).