e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [17, 19] U+5135
Show stroke order thúc
 shū
♦(Phó) Mau lẹ, nhanh chóng. ◇Khuất Nguyên : Thúc nhi lai hề hốt nhi thệ (Cửu ca , Thiểu tư mệnh ).
♦(Danh) Màu đen. § Thuyết văn giải tự ghi chữ này thuộc bộ hắc .
♦(Danh) Tên vị thần ở Nam Hải.