e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [11, 13] U+50AC
20652.gif
Show stroke order thôi
 cuī
♦(Động) Thúc giục (để bắt đầu làm hoặc làm cho nhanh hơn). ◇Cao Bá Quát : Thanh Đàm thôi biệt duệ (Thanh Trì phiếm chu nam hạ ) Giục giã chia tay ở Thanh Đàm.


1. [催花雨] thôi hoa vũ 2. [催淚彈] thôi lệ đạn 3. [催眠] thôi miên