e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [8, 10] U+500D
20493.gif
Show stroke order bội
 bèi
♦(Động) Phản bội, làm phản. ◎Như: sư tử nhi bội chi thầy chết mà phản lại ngay.
♦(Động) Quay lưng về. ◇Sử Kí : Binh pháp hữu bội san lăng, tiền tả thủy trạch , (Hoài Âm Hầu truyện ) Binh pháp nói “Bên phải quay lưng về núi gò, trước mặt bên trái có sông đầm".
♦(Động) Gấp, tăng lên nhiều lần. ◎Như: bội nhị gấp hai, bội tam gấp ba.
♦(Danh) Lượng từ: bội số (số nhân lên nhiều lần). ◎Như: thập bội số gấp mười, lục thị tam đích lưỡng bội sáu là bội số của ba nhân hai.
♦(Phó) Tăng thêm, gia tăng. ◎Như: dũng khí bội tăng dũng khí tăng lên gấp bội.


1. [鄙倍] bỉ bội 2. [加倍] gia bội 3. [最小公倍數] tối tiểu công bội số