e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [8, 10] U+4FFA
20474.gif
Show stroke order yêm
 ǎn
♦(Đại) Ta đây, tôi. ◇Tây sương kí 西: Yêm đáo na lí tẩu nhất tao tiện hồi lai dã 便 (Đệ nhất bổn , Đệ nhất chiết) Ta sang chơi bên ấy một lát.