e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [5, 7] U+4F47
20295.gif
Show stroke order trữ
 zhù
♦(Động) Đứng lâu. ◇Tô Mạn Thù : Nhị nhân trữ lập vô ngữ, đãn văn phong thanh tiêu sắt , (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Hai người đứng im lìm một chặp, chỉ nghe tiếng gió thổi hiu hắt.
♦(Động) Chờ đợi, trông ngóng. ◇Đỗ Phủ : Quần hung nghịch vị định, Trắc trữ anh tuấn tường , (Tráng du ) Lũ hung ác phản nghịch chưa dẹp yên, Mong ngóng bậc anh tài bay lượn (đem thân giúp nước).
♦(Động) Tích lũy, tụ tập.