e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [4, 6] U+4F09
Show stroke order kháng
 kàng
♦(Động) Kháng lệ sánh đôi, vợ chồng lấy nhau. ◇Liêu trai chí dị : Hành niên nhị thập hữu ngũ, kháng lệ do hư , (Hiệp nữ ) Đã hai mươi lăm tuổi mà chưa lấy vợ.
♦(Động) Ngày xưa dùng như chữ . ◇Chiến quốc sách : Thiên hạ mạc chi năng kháng (Tần sách nhị , Tô Tần ) Thiên hạ không ai kháng cự nổi.