e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [3, 5] U+4EDD
20189.gif
Show stroke order đồng
 tóng,  tòng
♦§ Một dạng của chữ đồng .