e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [2, 4] U+4EC6
20166.gif
Show stroke order phó, bộc
 pū,  fù,  pú
♦(Động) Ngã. ◎Như: phó địa ngã lăn xuống đất. ◇Vương An Thạch : Cự động bách dư bộ, hữu bi phó đạo , (Du Bao Thiền Sơn kí ) Cách động trên trăm bước có tấm bia đổ bên vệ đường.
♦§ Giản thể của chữ .