e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 2 丨 cổn [2, 3] U+4E2A
20010.gif
Show stroke order
 gè,  gě
♦Giản thể của .