MÙA THU PARIS

  Để Quên Con Tim - Vũ Khanh

  Mùa Thu Paris - Vũ Khanh

  Mười Lăm Năm - Bảo Yến

  Paris Có Gì Lạ Không Em - Elvis Phương

  Paris Thu Khúc - Lệ Thu

  Thiên Thu Dài Không Đủ Tiếng Yêu Em - Quỳnh Lan

  Tiễn Em - Sĩ Phú