A
B
C
Ch
D
Đ
E
G
Gi
H
I
Y
K
Kh
L
M
N
Ng
Nh
O
P
Q
R
S
T
Th
Tr
U
Ư
V
X

Hội Khai Trí Tiến Đức
Việt Nam Tự Điển

Ng  377. Nga, Ngà, Ngả, Ngã, Ngạc  378. Ngạc, Ngách, Ngạch, Ngai, Ngái, Ngài, Ngải, Ngãi, Ngại, Ngam, Ngám, Ngàm, Ngan, Ngán, Ngàn, Ngạn  379. Ngang, Ngáng, Ngảng, Ngánh, Ngành, Ngảnh, Ngạnh, Ngao, Ngáo, Ngào, Ngão, Ngạo  380. Ngáp, Ngát, Ngạt, Ngáu, Ngay, Ngáy, Ngày, Ngắc, Ngăm, Ngắm, Ngăn  381. Ngăn, Ngắn, Ngằn, Ngẳng, Ngẵng, Ngắt, Ngặt, Ngấc, Ngâm, Ngấm, Ngầm  382. Ngẫm, Ngậm, Ngân, Ngấn, Ngần, Ngẩn, Ngâng, Ngầng, Ngẩng, Ngấp  383. Ngấp, Ngập, Ngất, Ngâu, Ngấu, Ngầu, Ngẫu, Ngậu, Ngây, Ngấy, Ngầy, Ngập, Nghe  384. Nghe, Nghé, Nghè, Nghén, Nghẽn, Nghẹn, Nghéo, Nghèo, Nghẻo, Nghẹo, Nghét, Nghẹt, Nghê, Nghề, Nghể, Nghệ  385. Nghệ, Nghếch, Nghệch, Nghển, Nghênh, Nghễnh, Nghêu, Nghễu, Nghi  386. Nghi, Nghí, Nghì, Nghỉ, Nghĩ, Nghị, Nghĩa, Nghịch, Nghiêm  387. Nghiêm, Nghiềm, Nghiễm, Nghiệm, Nghiên, Nghiến, Nghiền, Nghiện, Nghiêng, Nghiệp  388. Nghiệp, Nghiệt, Nghiêu, Nghìn, Nghinh, Nghình, Nghít, Nghịt, Ngo, Ngó, Ngò, Ngỏ, Ngõ  389. Ngọ, Ngoa, Ngõa, Ngọa, Ngoạc, Ngoạch, Ngoai, Ngoái, Ngoài, Ngoại, Ngoam  390. Ngoạm, Ngoan, Ngoạn, Ngoang, Ngoảnh, Ngoao, Ngoáo, Ngoáp, Ngoạt, Ngoay, Ngoáy, Ngoảy, Ngoắc, Ngoặc, Ngoằn, Ngoằng, Ngoắt, Ngoặt, Ngóc, Ngọc  391. Ngọc, Ngoe, Ngóe, Ngoem, Ngoém, Ngoẻm, Ngoen, Ngoẻn, Ngoẹo, Ngoi, Ngói, Ngòi  392. Ngòi, Ngõi, Ngom, Ngóm, Ngòm, Ngỏm, Ngõm, Ngon, Ngón, Ngòn, Ngỏn, Ngọn, Ngong, Ngóng, Ngòng, Ngỏng  393. Ngõng, Ngọng, Ngóp, Ngót, Ngọt, Ngô, Ngố, Ngổ, Ngỗ, Ngộ  394. Ngộ, Ngốc, Ngộc, Ngôi, Ngồi, Ngổm, Ngôn, Ngốn, Ngồn, Ngổn, Ngộn, Ngông, Ngồng  395. Ngỗng, Ngốt, Ngột, Ngơ, Ngớ, Ngờ, Ngỡ, Ngợ, Ngơi, Ngời, Ngợi, Ngơm, Ngợm, Ngơn, Ngớp, Ngớt, Ngu  396. Ngú, Ngù, Ngủ, Ngũ, Ngụ, Ngúc, Ngục, Nguếch, Nguệch, Ngui, Ngùi  397. Ngùi, Ngủm, Ngụm, Ngun, Ngùn, Ngủn, Ngúng, Ngủng, Nguôi, Nguội, Nguồn, Ngụp, Ngút, Ngụt, Nguy, Ngụy  398. Nguyên, Nguyền, Nguyễn, Nguyện, Nguyệt, Nguýt, Ngư  399. Ngư, Ngừ, Ngữ, Ngự, Ngứa, Ngừa, Ngửa, Ngựa, Ngực, Ngửi, Ngưng, Ngừng, Ngửng  400. Ngước, Ngược, Ngươi, Người, Ngường, Ngưỡng, Ngượng, Ngưu

Nh  401. Nha, Nhá, Nhà, Nhả, Nhã  402. Nhã, Nhạ, Nhác, Nhạc, Nhách, Nhai, Nhái, Nhài, Nhải, Nhãi, Nhại, Nham, Nhám, Nhàm, Nhảm, Nhan  403. Nhàn, Nhản, Nhãn, Nhạn, Nhang, Nháng, Nhàng, Nhãng, Nhanh, Nhánh, Nhành, Nhảnh, Nhao, Nháo, Nhào, Nhão  404. Nhạo, Nháp, Nhạp, Nhát, Nhạt, Nhau, Nhàu, Nhảu, Nhay, Nháy, Nhảy, Nhạy, Nhắc  405. Nhắc, Nhăm, Nhắm, Nhằm, Nhẳm, Nhặm, Nhăn, Nhắn, Nhằn, Nhẳn, Nhẵn, Nhăng, Nhắng, Nhằng  406. Nhẳng, Nhẵng, Nhặng, Nhắp, Nhắt, Nhặt, Nhấc, Nhâm, Nhấm, Nhầm, Nhẩm, Nhậm, Nhân  407. Nhân, Nhấn, Nhần, Nhẫn  408. Nhẫn, Nhận, Nhâng, Nhấp, Nhập, Nhất, Nhật  409. Nhật, Nhâu, Nhầu, Nhậu, Nhây, Nhầy, Nhẫy, Nhậy, Nhe, Nhé, Nhè, Nhẻ, Nhẽ, Nhẹ, Nhem, Nhém, Nhèm  410. Nhẻm, Nhẹm, Nhen, Nheo, Nhéo, Nhèo, Nhẻo, Nhẽo, Nhẹo, Nhép, Nhẹp, Nhét, Nhê, Nhể, Nhễ, Nhếch, Nhệch, Nhện, Nhếu, Nhểu, Nhệu, Nhi  411. Nhi, Nhí, Nhì, Nhỉ, Nhĩ, Nhị, Nhích, Nhiếc, Nhiễm, Nhiệm, Nhiên, Nhiễn, Nhiếp, Nhiệt  412. Nhiêu, Nhiều, Nhiễu, Nhím, Nhín, Nhìn, Nhịn, Nhinh, Nhỉnh, Nhíp, Nhịp, Nhíu, Nhịu, Nho  413. Nho, Nhỏ, Nhọ, Nhóa, Nhòa, Nhoai, Nhoái, Nhoài, Nhoáng, Nhoay, Nhoáy, Nhóc, Nhọc, Nhóe, Nhòe, Nhoen, Nhoèn  414. Nhoẻn, Nhoét, Nhoẹt, Nhoi, Nhói, Nhom, Nhóm, Nhòm, Nhỏm, Nhon, Nhón, Nhòn, Nhỏn, Nhọn, Nhong, Nhóng, Nhòng, Nhỏng  415. Nhóp, Nhót, Nhọt, Nhô, Nhố, Nhổ, Nhồi, Nhôm, Nhồm, Nhổm, Nhốn, Nhộn, Nhông, Nhồng, Nhộng, Nhốt, Nhột, Nhơ, Nhớ  416. Nhớ, Nhờ, Nhỡ, Nhợ, Nhơi, Nhời, Nhởi, Nhơm, Nhớm, Nhờm, Nhơn, Nhớn, Nhờn, Nhởn, Nhỡn, Nhợn, Nhớp  417. Nhớt, Nhợt, Nhu, Nhú, Nhủ, Nhũ, Nhụ, Nhuần, Nhuận, Nhúc, Nhục  418. Nhục, Nhuệ, Nhui, Nhủi, Nhúm, Nhún, Nhủn, Nhũn, Nhung, Nhúng, Nhùng, Nhủng, Nhũng, Nhụng, Nhuốc  419. Nhuôm, Nhuốm, Nhuộm, Nhút, Nhụt, Nhuyễn, Như, Nhứ, Nhừ, Nhử, Nhựa, Nhức, Nhưng, Nhừng, Nhửng  420. Nhửng, Những, Nhược, Nhưới, Nhười, Nhượi, Nhương, Nhướng, Nhường, Nhưỡng, Nhượng, Nhứt, Nhựt

O  421. O, Ó, Ọ, Oa, Òa, Oác, Oạc, Oạch, Oai, Oái  422. Oải, Oam, Oàm, Oan, Oán, Oản, Oang, Oanh, Oành, Oáp, Oạp, Oằn, Oăng, Oẳng, Oắt, Oặt, Óc  423. Ọc, Oe, Óe, Ỏe, Ọe, Oi, Ói, Òi, Ỏi, Om, Òm, Ỏm, Ỏn, Ong, Óng, Ỏng  424. Õng, Óp, Ọp, Ót, Ọt, Ô, Ố, Ồ, Ổ, Ốc, Ộc  425. Ôi, Ối, Ồi, Ổi, Ôm, Ốm, Ồm, Ôn, Ồn, Ổn, Ộn, Ông  426. Ông, Ống, Ổng, Ốp, Ộp, Ột, Ơ, Ớ, Ờ, Ở, Ợ, Ơi  427. Ới, Ớm, Ỡm, Ơn, Ớn, Ớt