Ngọc Hân

Xuân Khúc - nhạc Hoàng Thanh Tâm - Thùy Dương hátXuân Khúc

Một đàn én liệng về ngang
Thấy em rũ tóc phân vân xuân thì
Rừng chiều áo nhuộm tà huy
Bóng người tàn cuộc phân ly chưa về
Đường mây trăng thả sơn khê
Dặm sông lỡ để câu thề gió bay
Em xưa tựa cánh mai gầy
Tình xưa ấm tựa một ngày ráng pha
Mùa xuân chuông đổ thiết tha
Nghe thinh không nở đóa hoa Đại Từ
Em về khoác áo Chân Như
Rũ bao mộng dữ không hư qua triền
Xuân xưa lễ Phật cầu duyên
Xuân nay kinh kệ đã phiền khói hương
Hài hoa ẩn bóng vô thường
Này em xuân rụng vẹn tường bâng khuâng

(Chép lại từ bài hát, có thể không đúng nguyên bản bài thơ)