Chu Nguyên Thảo

Thiền Hoa - nhạc Nguyễn Hữu Phước - Vân Khánh hátThiền Hoa

Thôi về khép mộng thiền hoa
Mây thu phiêu lãng phôi pha cuối trời
Thôi về giũ áo tình phơi
Khô bay những giọt tuyệt vời ái hương
Thôi về giã biệt mù sương
Vẫy tay hòang yến bên đường tịch liêu
Thôi về dỗ giấc buồn thiu
Chiêm bao vỗ cánh bồng phiêu xa rồi
Thôi về cũ chiếu chăn mời
Ru êm giấc mộng ngọt lời ca dao
Thôi về thiền thất ngàn sao
Ngủ đi ... mây trắng đang vào thiên thu

23 Tháng Bảy 2003