Kiều Mộng Hà

Nắng Từ Đâu Gọi Bình Minh - nhạc Miên Du Đà Lạt - Mai Thiên Vân hátNắng Từ Đâu Gọi Bình Minh

Trăng từ đâu đứng soi nghiêng
Ai cho ta cái ưu phiền buộc dây
Mây từ đâu lững lờ bay
Với tay nhặt vội mộng trầy buốt đau
Rì rào gió nhẹ từ đâu
Ôi chao mình lại mất nhau thật rồi
Đêm từ đâu thả mộng về
Chiêm bao bắt bóng vân vê cuộc tình
Nắng từ đâu gọi bình minh
Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già

(Chép lại từ bài hát, có thể không đúng nguyên bản bài thơ)