Thảo Phương

Nỗi Nhớ Mùa Đông - nhạc Phú Quang - Toàn Nguyễn hátKhông Đề Gửi Mùa Đông

Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?
Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.
Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu – cây cầu…
Đã gãy.
Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá – im lìm – không quẫy.
Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!

Nguồn: www.thica.net