Dáng Thơ

Huế Nhớ O - nhạc Anh Bằng - Tâm Đoan và Đặng Thế Luân hátHuế Nhớ O

Chiều ni nghe Huế buồn chi lạ
Dáng nhỏ mô rồi o ơi o!
Rèm hoa tóc rũ trăng mời gọi
Chừ vắng bóng rồi o ở mô?

Bữa tê o thoáng qua Thành Nội
Hai tà áo trắng quyện ngây ngô
Lá me quấn quýt đôi hài nhỏ
Vô tình ánh mắt nhốt tim tôi

Bài thơ o ép còn vương vấn
Bồ kết hương nồng quyện tóc mây
Nón lá o che nghiêng chiều tím
Răng chừ o đã ở nơi mô?

Xưa theo gót đỏ mòn quên lối
O thả tóc thề vuớng hồn tôi
Bây chừ một gã ngu ngơ đợi
Huế nhớ o rồi o biết không?

Sông hương nước chảy về cửa Thuận
O còn nhớ đến bến Vân Lâu?
Hàng cau xanh mướt dây trầu cuộn
Vẫn đợi o về .. Huế nhớ o!