Mùi Qúy Bồng

Em Về - nhạc Phạm Anh Dũng - Tác gỉa hátEm Về

Em đi trời hắt hiu mưa
Em về trời nắng sững sờ trong anh
Em đi mắt ướt long lanh
Em về mắt bỗng biếc xanh tình nồng
Em đi phố xá mủi lòng
Em về phố xá tươi hòng sắc yêu
Em đi ngày tháng đìu hiu
Em về ngày tháng diễm kiều ái ân
Em đi lá úa ngoài sân
Em về lá bỗng bội phần tốt tươi
Em đi tượng dá ngậm ngùi
Em về tượng đá miệng cười nở hoa
Em đi chim bặt lời ca
Em về chim hót mặn mà yêu đương
Em đi anh lạc nẻo đường
Em về anh đứng giữa vườn Thiên Thai