Trịnh Cung

Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu - nhạc Trịnh Công Sơn - Khánh Ly hátCuối Cùng Cho Một Tình Yêu

ừ thôi em về
chiều mưa giông tới
bây giờ anh vui
hai bàn tay đói
bây giờ anh vui
hai bàn chân mỏi
thời gian nơi đây
bây giờ anh vui
một linh hồn rỗi
tình yêu xứ này
một lần yêu thương
một đời bão nổi
gĩa từ gĩa từ
chiều mưa giông tới
em ơi, em ơi !

sầu thôi xuống đầy
làm sao em nhớ
mưa ngoài song bay
lời ca anh nhỏ
nỗi lòng anh đây