Bộ 71 无 vô [9, 13] U+65E4
Show stroke order họa
 huò
◼ Cũng như chữ họa .